De kleine geschiedenis van Haarlem voor dummies

De kleine geschiedenis van Haarlem voor dummies is een boekje in zakformaat, dat beknopt de geschiedenis van Haarlem vertelt.
Het is ook een gids over de historie van Haarlem als u door de binnenstad van Haarlem wandelt.
Het boekje is in de Hoofdwacht te koop voor € 9,99.

Steun daarmee de Historische Vereniging Haerlem.

Is de Hoofdwacht gesloten bel dan met Boudewijn van Os (telefoon: 0654733027)

Het Jaarboek

De vereniging geeft rond mei/juni een Jaarboek uit met daarin onder meer rijk geïllustreerde beschouwingen en artikelen over het verleden van Haarlem maar ook bevat het een Stadskroniek met de Haarlemse actualiteiten van het afgelopen jaar. Oudere Jaarboeken zijn digitaal opgeslagen in de gegevensbank van het Noord-Hollands Archief.


De Haerlem Reeks

De Haerlem Reeks wordt uitgegeven door uitgeverij Verloren. De Haerlem Reeks verschijnt ieder jaar in het najaar. De afbeelding is een foto van het boek 'Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1245-1615', geschreven door Maarten Müller.

Voor dit boek is gedurende een aantal jaren archiefonderzoek verricht en zijn transcripties uitgevoerd van documenten inzake de rechtspraak in de dertiende tot en met de zeventiede eeuw.

De Haarlemse stadsglossy

Zes keer per jaar komt in Haarlem de Haarlemse stadsglossy, voorheen HRLM uit.

De historische werkgroep van de vereniging publiceert daarin een historisch verhaal van ongeveer zes bladzijden.

Onderwerpen die die wij daarin hebben gepubliceerd zijn o.a.:

  • Zo brutaal als de beul
  • Hendrik Vroom
  • Fokker
  • Rosehaghe
  • Geveltekens
  • etc.

.

Historische Canon van Haarlem

De auteurs van de Historische Canon van Haarlem zijn Piet de Rooij en Leny Wijnands, beiden lid van de Historische Vereniging Haerlem.

De canon neemt u mee naar de meest opmerkelijke momenten uit de geschiedenis van de stad Haarlem. Meer vindt u op de site van Geschiedenislokaal023.

Meer dan Steen

Een rijk geïllustreerd naslagwerk over godhuizen en gebedshuizen onder eindredactie van drs. Leny Wijnants, toemalig voorzitter van de Historische Werkgroep.

Haarlemse Pleinen

Het boek Haarlemse Pleinen bevat een inventarisatie van 120 pleinen en plantsoenen in de stad.
Van deze pleinen zijn verkenningsgegevens genoteerd, is een foto gemaakt en is een waardering gegeven. Een selectie van dertig pleinen toont de, volgens de makers ven het boek, meest bijzondere pleinen. Van deze pleinen is een luchtfoto opgenomen In de inleiding gaat het boek in op het begrip plein, de soorten pleinen en de waarderingscriteria en pleit voor een zorgvuldige omgang met het onderwerp.
Het boek heeft een A3 formaat en telt 144 pagina's.