De doelstelling van de Projectgroep Ambachtslieden is instandhouding van de ruimtelijke en monumentale kwaliteit van Haarlem, in het bijzonder m.b.t. het onderhoud aan rijks- en gemeentemonumenten. Hiertoe worden o.a. de volgende activiteiten ontwikkeld: het interesseren en motiveren van leerlingen VMBO techniek (metselen en timmeren) voor het restauratie vakmanschap, in samenwerking met hun docenten. Voorts het stimuleren van opdrachtgevers van restauratiewerkzaamheden en aannemers tot het bieden van stageplaatsen dan wel leerwerkplekken.

Alle berichten van de werkgroep Ambachtslieden kunt u hier vinden.