profielen bestuursleden

Martin van Bleek - Voorzitter 

Martin van Bleek is tijdens de Algemene ledenvergadering van juni 2017 benoemd tot voorzitter van de Historische Vereniging Haerlem.

  Marjorie Vroom - Vice-Voorzitter

Marjorie is in 2016 Peter van Wingerden opgevolgd als Vice-Voorzitter. daarvoor hanteerde zij de voorzittershamer van de werkgroep de Jonge Muggen.

Frits Anema - Penningmeester

Frits is een professionele accountant, die in zijn werkzame leven voor KPMG heeft gewerkt.

  Vacature - Secretaris

De secretaris is de penvoerder van de vereniging en bereid de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de de Algemene Ledenvergadering voor.

  Boudewijn van Os - Bestuurslid

Boudewijn is in juni 2016 door de Algemene Ledenvergadering benoemd als bestuurslid. Hij is voorzitter van de Historische Werkgroep en vertegenwoordigt deze werkgroep in het bestuur. Hij heeft de huidige website van de vereniging ingericht en voert het technisch beheer van deze website uit.

Profielen Historische Werkgroep
Websites andere erfgoedinstellingen