profielen bestuursleden

Martin van Bleek - Voorzitter 

Martin van Bleek is tijdens de Algemene ledenvergadering van juni 2017 benoemd tot voorzitter van de Historische Vereniging Haerlem.

  Marjorie Vroom - Vice-Voorzitter

Marjorie is in 2016 Peter van Wingerden opgevolgd als Vice-Voorzitter. daarvoor hanteerde zij de voorzittershamer van de werkgroep de Jonge Muggen.

Alex Leuverink - Penningmeester

Alex heeft ervaring als penningmeester bij verschillende vrijwilligersorganisaties en is sinds juni 2019 onze penningmeester.

  Marco Wiesehahn - Secretaris

De secretaris is de penvoerder van de vereniging en bereid de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de de Algemene Ledenvergadering voor. Marco heeft als ex-Statenlid ervaring in het provinciaal bestuur.

  Boudewijn van Os - Bestuurslid

Boudewijn is in juni 2016 door de Algemene Ledenvergadering benoemd als bestuurslid. Hij is voorzitter van de Historische Werkgroep en vertegenwoordigt deze werkgroep in het bestuur. Hij heeft de huidige website van de vereniging ingericht en voert het technisch beheer van deze website uit.

Mariska Krikken - Bestuurslid 

Mariska is verantwoordelijk voor de evenementen van de vereniging en in die hoedanigheid lid van het bestuur.

Rob Strobel - Bestuurslid 

Rob vertegenwoordigt de werkgroep Gebouw en Omgeving in het bestuur.

Lieuwe Zoodsma - Adviseur

Lieuwe is Directeur van het Noord-Hollands Archief, adviseert het bestuur van de vereniging en in die hoedanigheid neemt hij, wanneer opportuun, deel aan de vergaderingen van het bestuur.

Anja van Zalinge - Adviseur

Anja is Stadsarcheoloog, adviseert het bestuur van de vereniging en in die hoedanigheid neemt zij, wanneer opportuun, deel aan de vergaderingen van het bestuur.

Profielen Historische Werkgroep
Websites andere erfgoedinstellingen