profielen bestuursleden

Martin van Bleek - Voorzitter 

Martin van Bleek is sinds  2017 voorzitter van de Historische Vereniging Haerlem.

Marjorie Vroom - Vicevoorzitter

Marjorie Vroom is sinds 2016 vicevoorzitter. Daarvoor hanteerde zij de voorzittershamer van de werkgroep Jonge Muggen.

Alex Leuverink - Penningmeester

Alex Leuverink heeft ervaring als penningmeester bij verschillende vrijwilligersorganisaties en is sinds juni 2019 penningmeester.

Marco Wiesehahn-Vrijman - Algemeen Secretaris

Marco Wiesehahn-Vrijman is sinds juni 2019 algemeen secretaris van de Historische Vereniging Haerlem. Hij is hoofd van de afdeling beleid bij een van de grootste ondernemersverenigingen van Nederland, evofenedex. Daarnaast is hij in de periode 2015 - 2019 lid geweest van de Provinciale Staten van Noord-Holland en heeft hij verschillende beleidsfuncties vervuld in het bedrijfsleven.

Boudewijn van Os - Bestuurslid

Boudewijn van Os is sinds 2016 bestuurslid. Hij is voorzitter van de Historische Werkgroep en vertegenwoordigt deze werkgroep in het bestuur. Hij heeft de huidige website van de vereniging ingericht en voert het technisch beheer van deze website uit.

Mariska Krikken - Bestuurslid 

Mariska Krikken is verantwoordelijk voor de evenementen van de vereniging en in die hoedanigheid lid van het bestuur.

Rob Strobel - Bestuurslid 

Rob Strobel is voorzitter van de werkgroep Gebouw en Omgeving. Sinds 2019 is hij lid van het bestuur. Hij heeft een juridische achtergrond.

Lieuwe Zoodsma - Adviseur

Lieuwe Zoodsma is directeur van het Noord-Hollands Archief, adviseert het bestuur van de vereniging en in die hoedanigheid neemt hij, wanneer opportuun, deel aan de vergaderingen van het bestuur.

Anja van Zalinge - Adviseur

Anja van Zalinge is stadsarcheoloog, adviseert het bestuur van de vereniging en in die hoedanigheid neemt zij, wanneer opportuun, deel aan de vergaderingen van het bestuur.

Profielen Historische Werkgroep
Statuten en Huishoudelijk Reglement

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/