2021 Algemene Ledenvergadering

De Historische Vereniging Haerlem heeft op woensdag 30 juni 2021 haar Algemene Ledenvergadering gehouden online via Zoom.

Lees hier het verslag van Marjorie Vroom van deze vergadering.

De versoepelingen van de coronaregels laten het nog niet toe om de ALV op een fysieke plek te houden. Omdat de ALV van vorig jaar ook wegens corona is afgezegd en inmiddels veel ervaring is opgedaan met online vergaderen, heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering via Zoom te houden.

Hieronder vindt u de stukken zoals het jaarverslag 2020, het financieel jaarverslag en de conceptnotulen van de vorige Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2019.

jaarverslag bestuur

jaarrekening

agenda

begroting 2021

conceptnotulen ALV 2019

2020 Jaarverslag HVH

Door het coronavirus is de algemene ledenvergadering uitgesteld. Bijgaand vindt u de financiƫle rapportage over 2019 die inmiddels door de kascommissie is goedgekeurd. Deze rapportage, bestaande uit de resultatenrekening 2019, toelichting op de balans ultimo 2019 en toelichting op de resultatenrekening 2019, is gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek 2019, inclusief het jaarverslag van het bestuur.

Hieronder vindt u eveneens de begroting van 2020 en het verslag van de kascommissie.

Klik hier het verslag van de kascommissie.

Klik hier voor de begroting 2020.

Klik hier voor de jaarrekening over 2019.

2018 Algemene Ledenvergadering

De vereniging heeft het afgelopen financieel jaar met een positief saldo afgesloten. Meer informatie daarover vindt u in het financieel jaarverslag van onze penningmeester Frits Anema. Lees ook de notulen van de ALV in 2018.

Klik hier voor de ALV notulen 2018. Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 zijn gepubliceerd in het Jaarboek Haerlem 2018 dat op dinsdag 28 mei is gepresenteerd.