Archief Gebouw en Omgeving

Hieronder vindt u een selectie van de berichtgeving van de werkgroep Gebouw en Omgeving uit de periode 2010 - 2014.

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Artikelindex

 
Tegenbezoek zusterorganisatie Marylebone aan Haarlem
Hoe om te gaan met particuliere- en gemeentelijke plannen? Dat is een soort koorddansen. Daarom ging de Werkgroep Gebouw & Omgeving van de Historische Vereniging Haerlem in op de hint van haar lid Alan Barker om het oor te luister te leggen hoe dat gaat in Londen. Twee leden van de Londense "zusterorganisatie" Society St. Marylebone, Gaby Higgs, dagvoorzitter, en Cynthia Poole, sub commissie ruimtelijke ordening, brachten op 19 oktober 2010 een tegenbezoek aan Haarlem.
In hun bagage zaten twee doorwrochte Powerpoint presentaties voor 's avonds.

De uitwisseling begon meteen in de praktijk: een lunch in het prachtig met het oude Droste-gebouw geïntegreerde CocOase. Aansluitend een rondleiding door het Figee-gebouw. De hal daarvan wordt omgebouwd tot het bedrijven-verzamelcomplex 'FigeeStaete'. De rondleiding door architect Max van Aerschot - momenteel Stadsbouwmeester van Haarlem - was zo uniek, dat aannemer Regiobouw ruim 30 belangstellende vakgenoten toestond daarbij aan te sluiten. Het unieke is niet de ligging aan het water, maar het behoud van de skyline en de gevels van Figee. Om betaalbaar te passen binnen de modernste bouwvoorschriften deed Van Aerschot een meesterzet: bouw in die enorme hal een geheel vrijstaand gebouw.

Hierna leidde Alan Barker de Londense bezoekers langs Haarlems top architectuur zoals het station, de Spaarneboog woningbouw uit 2005 van de Indiase architect Subash Taneja, het gevangenis complex, de nieuwe Burgwalbrug van de toenmalige stadsbouwmeester Joop Slangen. Maar uiteraard ook langs het winnende prijsvraagproject 'EUROPAN' van Gaby en haar man Gary èn langs het Proveniers Hof. Daarna bood de werkgroepvoorzitter de Londense gasten en belangstellenden thuis een aangeklede borrel aan. 's Avonds volgde een intensieve workshop in de Hoofdwacht. Deze kennisuitwisseling spitste zich er op toe 'hoe historische gevelwanden in te vullen'.

Londen heeft het behouden van stedenschoon hoog in het vaandel. Anders dan in Nederland is de Londense gemeente geboden bouwadvies in te winnen bij particuliere verenigingen, zgn. 'Statury Consulting Bodies' zoals de 'Society St. Marylebone'. Alhoewel de Society een andere positie heeft dan onze Historische Vereniging, is de problematiek hetzelfde. Er viel veel van de presentatie te leren. Vaak passeert een bouwaanvraag in Londen pas na meerdere, geheel verschillende gevel-ontwerpen. Opvallend is dat de 'Society' lang niet altijd de voorkeur geeft aan 'historiserende' òf klassieke architectuur.

De Haarlemse Werkgroep Gebouw & Omgeving verkent de mogelijkheden om bepaalde historische zichtlijnen of doorkijken beschermd te krijgen. Londen past dat reeds positief toe. Geen enkele nieuwe hoogbouw mag bijvoorbeeld te zien zijn vanuit Regent Park; de zgn. Regent's Park Strategic View. Vergelijkbaar regelt de 'St. Paul's Protected Area' het onbelemmerde 'zicht' op dit meesterwerk.

Navolgenswaard is de jaarlijkse 'Marylebone Planning Walk'. Een selectie van bestuurders, vakambtenaren en de 'Society' schouwt een aantal probleem òf kans-locaties. 's Avonds bespreekt bespreekt men hoe daar mee verder te gaan òf wat volgende keer anders moet. Een aanpak die wij graag voorleggen aan het nieuwe gemeentebestuur.

Met een knipoog naar de Londense Dockland-reconstructie, verkenden Gaby en Cynthia woensdag afsluitend de Amsterdamse havenprojecten NDSM en de ombouw van de kraanbaan. Zij waren lovend over de gastvrijheid van de Vereniging en over hun ontvangst in Haarlem.

"We will certainly be back" waren hun afscheidswoorden.

 

 

Zuidtangent
In 2008 trad de werkgroep ongevraagd in de discussie rond een tunnel voor de Zuidtangent met haar studie wat (her)introductie van trams opleverde in vergelijkbare regiosteden met historische kern, zoals Straatsburg en Nice. In veel van dergelijke steden intensiveerde die introductie de aantrekkelijkheid voor voetgangers en trok de verbeterde bereikbaarheid en toegankelijkheid nieuwe bezoekers.

In Haarlem verzandde de discussie. De werkgroep verbreedde de discussie door te wijzen op de voordelen voor bewoners èn bezoekers van een binnenstad met haltes op plekken waar mensen willen zijn.

 

 

Tentoonstelling 'Zicht op Haarlem'
Het topmoment in 2009 was de opening van de tentoonstelling 'Zicht op Haarlem' die verduidelijkte dat de beleving van historische kwaliteit sterk afhangt van het zicht òp gebouwen en vià ruimten.

De tentoonstelling visualiseerde ondermeer de mondiaal unieke zichtlijnen op monumenten zoals de oude Bavo.

De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door de woningbouwvereniging 'Pre Wonen' en 'Haarlem Monumentaal 2009'.

 

 

Toekomst van het Philip Frankplein
De werkgroep zette belangen, wensen èn kansen op een rij rond de toekomst van het Philip Frankplein, een kleine publieke ruimte naast het Hofje van Bakenes, het oudste hofje van Nederland. Bij de reconstructie van het 'Concertgebouw-Enschede gebied' kwam deze ruimte niet tot dezelfde kwaliteit als de omringende nieuwbouw. Het jonge pleintje dreigt een soort 'afvalputje' te worden van vergeten, òf alsnog te realiseren activiteiten zoals een serie trafo's en vuilcontainers.

Tegen de jaarwisseling leek een positieve, bewoners- en omwonenden vriendelijke, historisch verantwoorde herwaardering van het pleintje bespreekbaar te worden.