Archief Gebouw en Omgeving

Hieronder vindt u een selectie van de berichtgeving van de werkgroep Gebouw en Omgeving uit de periode 2010 - 2014.

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Artikelindex

Wederopbouw in Haarlem

In Haarlem is aan de cultuurhistorische waarde van de wederopbouwperiode (1940 - 1965) nog maar weinig aandacht besteed. Maar daar is verandering in gekomen.

Een langlopend project van leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving, Berry Feith, Gerard Moolenaars, Piet Roos, Siem Schaafsma en Johannes van der Weiden voorziet in deze leemte. De groep heeft een inventarisatie gemaakt van wederopbouw-stedenbouw, -architectuur en beeldende kunst in Haarlem waaruit een voorstel tot behoud en bescherming voortkomt. Hun werk heeft geleid tot o.a. een expositie, een boek en twee fietsroutes. Het boek Wederopbouw in Haarlem is te verkrijgen bij de Vereniging Haerlem voor 12,50 euro.

Klik hier voor het artikel uit het Haarlems Dagblad

 

6 september 2014 Tweede wederopbouwfietstocht 

Achttien fietsers, waaronder enkele gasten van de 'Sociëteit De Vereeniging', namen deel aan de tweede wederopbouwfietstocht door Haarlem Noord. Het accent lag op stedenbouw, architectuur, groen en de met de architectuur en stedenbouw verknoopte beeldende kunst uit de wederopbouw-periode (1945 – 1965), met enkele uitschieters naar eerder (jaren twintig en dertig) en later (recente nieuwbouw).

De tocht begon bij het Mendelcollege (een schepping van architect Gerard Holt) en ging vervolgens langs De Krim (of Overdelft), door Planetenwijk en Sinnevelt, door het Schoterbos (of Noorderhout) naar Delftwijk. In Delftwijk werd gepauseerd op het op grootsteedse wijze vernieuwde Marsmanplein, met aangrenzend het Simon Vestdijkpark. Vervolgens ging de tocht door het Vondelkwartier, de Vogelbuurt en het Dietsveld. Er werd kort stilgehouden middenop de nieuwe Schoterbrug met uitzicht naar alle kanten. Vervolgens langs de vernieuwde 'Spaarne-boulevard' naar het eindpunt, het magistrale baksteenreliëf (1964) op twee muren van de voormalige broodfabriek van Levinus Tollenaar aan de Paul Krugerkade.

Het is steeds weer verbazingwekkend wat je met twee uur fietsen allemaal in de stad kan zien. Veel deelnemers kwamen op plekken waar ze nog nooit waren geweest. 

Klik hier voor fietsroute 1: van Grote Markt tot Engelandpark en klik hier voor fietsroute 2: van Mendel tot Mandela. 

 

2 augustus 2014 Eerste wederopbouwfietstocht

foto 1foto 2

Acht Haerlem-leden trotseerden de regen op een ruim twee uur durende fietstocht langs wederopbouwarchitectuur, -stedenbouw en beeldende kunst in Haarlem-centrum, Parkwijk en Schalkwijk. Zij konden zich verbazen over de grote variatie aan bouwkunst en de vaak prachtige groengebieden, voor velen vrijwel onbekend. De tocht ging langs het Spaarne, door de Slachthuisbuurt, via het vernieuwde Reinaldapark naar het centrum van Parkwijk. Vervolgens langs de Ringvaart en de Groene Zoom-oost naar de Boerhaavewijk en tenslotte de Europawijk, het Engelandpark en het nieuwe wijkje Schoolenaer. Eindpunt was de oude grens (tot 1963) tussen de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waar de Noordschalkwijkerweg naadloos in de Zuidschalkerweg overgaat. Uiteindelijk beperkte de regen zich tot twee flinke buien.
De pastor van de Pastoor van Arskerk in Parkwijk en de koster van de Moeder van de Verlosserkerk in de Boerhaavewijk hadden de deuren voor de groep opengesteld en gaven uitleg.

foto 3foto 4foto 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Koepelgevangenis

Bijgaand artikel beschrijft de visie van G&O. Klik hier.  

 

2014 25 Jaar ABC, tentoonstelling 25 jaar bouwen in het centrum

Het Architectuur en Bouwhistorische Centrum bestaat 25 jaar. Gedurende het hele jaar 2014 zijn, en worden nog, in het ABC discussies, en tentoonstellingen georganiseerd.


Twee leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving hebben een bijdrage geleverd aan de jubileum tentoonstelling 25 jaar ABC, architectuur en bouwen in het centrum: Juan Alonso heeft dmv foto's de ontwikkelingen in het Raaksgebied belicht, Alan Barker heeft 25 jaar ABC activiteiten in beeld gebracht. Deze tentoonstelling was verlengd tot 5 oktober 2014.

Tijdens de finissage vond een discussie plaats naar aanleiding van de Expositie "Haarlem Arcadian Landscape City" . Te zien waren de resultaten van analyses van de stadsstructuur en ontwerpen van studenten van de studierichting stedenbouw en landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Alan Barker doet verslag:
Richie, student stedenbouw.

stelling: het water in en om Haarlem doet weinig met de stad.

Voor Haarlem Noord/Waarderpolder heeft Richie een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Door de HOV route lijn 300 langs de Spaarndamseweg te leiden met een knooppunt en brug ter hoogte van de Transvaalbuurt geeft hij in een slag een nieuwe bereikbaarheid aan de oost- en west oevers van het Spaarne. Hij ontwerpt twee nieuwe woonbuurten, een in Transvaalbuurt en een naast het Figeehal, met een hoog oplopende voet-fietsbrug schuin over het Spaarne. De route vervolgt zijn weg via de nieuwe kade van Cavex verder de binnenstad in.
David, student stedenbouw.

stelling: tijdens de 19e eeuw was Haarlem een voorloper van de industriële ontwikkeling in Nederland. Nu door de komst van het internet en het ontstaan van het nieuwe werken heeft de stad Haarlem en de binnenduinrand weer een kans als voorloper te spelen.

In plaats van naar Rotterdam en Lelystad te kijken, zou Schiphol een nieuwe terminal voor heel Zuid-Kennermeland in Haarlem moeten bouwen. Aan het Spaarne in de zone langs de Schipholweg heeft David een Campusterminal getekend, zogenaamd vanwege de wijdverspreide instellingen voor hoger onderwijs in de regio. De verbinding met Schiphol wordt als monorail op een luchtbaan uitgebeeld met daaronder in een groen landschap, moderne landgoederen voor het vestigen van de kenniseconomie.
Anna, studente landschapsarchitectuur.

stelling: in tegenstelling tot de villaparken in de binnenduinrand zou de groene bufferzone aan de oostzijde van Haarlem een postmoderne Arcadia moeten worden voor de gewone man.

In de IJpolder zijn er al voorbeelden van eenvoudige bouwsels zoals bij moestuinen, als zomerhuisjes en zelfs het restant van een kunstenaarsdorp tegen Amsterdam aan. In haar tekeningen laat Anna zien hoe, door de bouwregels te versoepelen en rekening te houden met indekken van bouwsels in het landschap, het toelaten van meer van dit soort functies een nieuwe relatie kan ontstaan tussen stedelingen en het landschap van de bufferzone. Zelfs moet volgens haar het bouwen van een nieuwe woonwijk tegen het oostelijke flank van de heuvel kopje Waarderpolder met uitzicht over de IJpolder mogelijk zijn.

Discussie: Gabriel Verheggen, Riëtte Bosch, Rik de Visser, Aart Oxenaar (ARK Haarlem) en Jan Dirk Hoekstra (ARK provincie Noord-Holland) richtte zich vooral op de noodzaak voor nieuwe ruimtelijke inzichten na het hedendaagse verdwijnen van RO beleid opgelegd door de overheid.

Men vond dat de drie studenten geslaagd zijn in het streven naar vernieuwing van de ruimtelijke vormgeving: in tegenstelling tot de opvatting van Zef Hemel (professor urban & regional planning UvA, strategic planner Amsterdam Economic Board en blogger bij Vrijstaat Amsterdam) en zijn nadruk op de 'wisdom of the crowd'.