Archief Gebouw en Omgeving

Hieronder vindt u een selectie van de berichtgeving van de werkgroep Gebouw en Omgeving uit de periode 2010 - 2014.

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Artikelindex

Excursie G en O naar Graft en de Beemster

Een tiental leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving hebben op 20 maart 2015 een excursie gemaakt naar Graft (raadhuis, Zerkenvloer en Tuinderij) en naar West Beemster Cono kaasfabriek.).


Voorafgaand aan een middag excursie op 20 maart naar de Cono-fabriek in West Beemster jl. hielden een tiental leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving een stop in Graft om het Raadhuis, de ernaast gelegen Zerkenvloer en de aangrenzende tuinderij annex camping Welgelegen te bezoeken. Drie in elkaars nabijheid gelegen objecten elk met een eigen gezicht en verhaal.

De excursie naar Graft

De excursie naar de Cono kaasfabriek

CONO bekroond als winnaar in de categorie Identiteit & Icoonwaarde


WESTBEEMSTER - De kaasmakerij van CONO Kaasmakers, die in november werd geopend in de Beemster, is door de jury van de 'BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015' bekroond als winnaar in de categorie Identiteit & Icoonwaarde. Bij deze categorie gaat het om gebouwen die bijdragen aan het versterken van de identiteit van de wijdere omgeving (stad, dorp, landschap). 21 mei 2015 nam een dolgelukkige Bastiaan Jongerius, architect van Kaasmakerij De Tijd, de prijs in ontvangst uit handen van juryvoorzitter Wim Pijbes.

BNA Beste Gebouw van het Jaar is de belangrijkste Nederlandse architectuurprijs. De prijs wordt uitgereikt aan architecten die er in slagen om hun opdrachtgever en de samenleving méér te bieden dan een mooi gebouw. Naast de esthetische kwaliteit worden juist ook de gebruikswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking meegewogen. "De winnende gebouwen staan in hun categorie voor excellentie in de Nederlandse architectuur en de betekenis voor de samenleving", aldus juryvoorzitter Wim Pijbes. 

 
Over ‘De Koepel’ en zo meer (bron: VH Nieuwsbrief febr. 2015)

Haarlem panopticon under construction

In de afgelopen periode is de laatste hand gelegd aan een omvangrijke notitie van de Werkgroep gebouw en omgeving over de toekomst van de Koepelgevangenis. Een mooi werkstuk van werkgroeplid Dirk Jense. De notitie bevat een overzicht van de historie van de gevangenis, een bouwkundige beschrijving, een verkenning van de eventuele mogelijkheden van het gebouwencomplex en een aantal aanbevelingen. Net op tijd voor een discussieavond in het ABC hierover. Samenvattende conclusie is, dat het eigenlijk nog te vroeg is om de door de gemeente gewenste Nota van Uitgangspunten te maken. Te veel zaken zijn nog onduidelijk, zoals de bouwkundige staat, monumentale waarden, welke visie wordt voldoende gedeeld, etc. en biedt verkoop aan een marktpartij wel voldoende garanties voor een goede ontwikkeling van dit deel van de stad?

De notitie is door het bestuur overgenomen en ter kennisname aan het gemeentebestuur gezonden. U vindt de volledige tekst op de website van de vereniging.

Tijdens de decembervergadering van onze werkgroep waren de voorzitter en de nieuwe secretaris te gast. Zij waren zeer geïnteresseerd in onze activiteiten. Van onze kant waren er vooral vragen over de relatie tussen de groep en het bestuur en werd geprobeerd om afstemming te krijgen over een aantal projecten en de projectfinanciering.

Verder zijn diverse punten aan de orde geweest, zoals de bijdrage aan het jaarverslag en artikelen van Ronald Fukken en Karen Schenk voor het Jaarboek.

Tot slot: welke plaats willen we bezoeken tijdens de jaarlijkse studiedag in juni? Diverse voorstellen deden de ronde, een definitieve keuze is nog niet gemaakt. En hoe gaan we verder met ons fietsverhaal? Daarover volgende keer meer.

Auke Douma, Werkgroep gebouw en omgeving

 
G en O activiteiten 2014

Een fietsenkelder onder V&D, het brugwachtershuisje van de Melkbrug en een nieuwe functie voor de Koepelgevangenis zijn enkele activiteiten van de werkgroep Gebouw en Omgeving in de eerste helft van 2014.

In februari heeft een vertegenwoordiger van de werkgroep een breed overleg bijgewoond, dat door de gemeente was georganiseerd over het toekomstige fietsparkeerbeleid in Haarlem. We waren daarvoor uitgenodigd vanwege mogelijke vormen van gebouwde fietsvoorzieningen.
Het overleg richtte zich in eerste instantie op een inventarisering van de problematiek, waarbijbleek dat overal in het centrum geparkeerde fietsen voor overlast zorgen. Je zou kunnen zeggen als bijproduct van een succesvol fietsbeleid. Maar al snel bleek dat in Haarlem voorlopig geen geld meer is voor nieuwe gebouwde voorzieningen en ging het gesprek over handhaving en meer fietsklemmen. Daarin ligt geen taak voor de werkgroep. In de marge kwam nog een aanbod van V&D ter sprake, die al eens aangeboden had om de diepe kelder onder het gebouw aan het Verwulft (onder de voor het publiek toegankelijke kelder) in te richten voor fietsenberging. Maar de kosten voor de toegang bleken onoverkomelijk.In maart is een felicitatiebrief gestuurd aan de nieuw gekozen leden van de commissie Beheer van de Haarlemse gemeenteraad, waarin tevens gevraagd werd om een kennismakingsgesprek. De werkzaamheden van de werkgroep liggen vooral op het terrein van deze commissie.


Lees verder...

 

Conceptnota Aanpak Erfgoed en Ruimte

Reactie Gebouw en Omgeving op concept nota Erfgoed en Ruimte  en samenvatting van de Nota Erfgoed en Ruimte en van de bespreking van de Nota in de commissievergadering.

 

Een toekomst voor monumentale kunst?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt terug op een zeer geslaagde Week van de Wederopbouw, met veel positieve reacties en aandacht in de media voor de drie wederopbouwboeken. Vanuit de werkgroep Gebouw en Omgeving werd deelgenomen door Gerard Moolenaars.

 

Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR)

Structuurvisie Openbare Ruimte: SOR. Onder deze naam wordt binnen de gemeente Haarlem opnieuw, voor de komende jaren, een visie ontwikkeld op de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland.

Er hebben een aantal publieke consultatierondes plaats gevonden onder auspiciën van de betreffende gemeentelijke projectgroep, waar Gebouw en Omgeving haar visie heeft ingebracht op de onderwerpen Mobiliteit (auto en fiets) en Ecologie en Groen. De door de gemeentelijke projectgroep gepresenteerde Waardenkaart en Vitaliteitskaart is door de werkgroep Gebouw en Omgeving uitgebreid besproken en zij heeft vele aandachtspunten in een vroegtijdig stadium in een schriftelijke reactie -Zienswijze- kunnen verwoorden.
Wij zijn benieuwd of onze ideeën door de Gemeente zijn overgenomen wanneer zij haar concept beleid presenteert voor de officiële inspraakronde volgend jaar (2014). Klik hier om de presentatie te zien.