Archief Gebouw en Omgeving

Hieronder vindt u een selectie van de berichtgeving van de werkgroep Gebouw en Omgeving uit de periode 2010 - 2014.

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Artikelindex

Actie voor behoud muurreliëf “Ode aan de Bakker”

De werkgroep “Gebouw en Omgeving heeft middels een brief aan het College van B&W actie ondernomen om het muurreliëf “Ode aan de Bakker” te integreren in het nieuw te bouwen wijkje op de plaats van de voormalige broodfabriek van Quality Bakers.

In deze brief wordt tevens aangedrongen om zg. Wederopbouw panden op de Gemeentelijke Monumentenlijst te plaatsen.

 

Lees meer...

 

 

 

 

 
Nieuws van G en O (bron: VH Nieuwsbrief sept. 2015)

Na een korte zomerstop zijn de leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving weer fris van start gegaan. Die zomer werd ingeluid met een zeer geslaagde studiereis naar Arnhem, waar vele interessante stedelijke vernieuwingen werden bezocht, waaronder het nieuwe station.

 
Ontwikkeling Koepelgevangenis

Het lijkt alsof het Rijk niet veel haast heeft. De gevangenen zijn nu allemaal vertrokken, het gebouw staat leeg. Maar vast omlijnde ideeën wat er met het gebouw moet gebeuren ontbreken. Dat maakt het ook voor de speciale groep die zich met dit onderwerp bezig houdt moeilijk om verder te gaan. Er is nu sprake van om in het gebouw tijdelijk gebruik toe te staan. Het gaat dus nog wel even duren.

 
Fietsparkeren binnenstad

Uw scribent heeft namens de Vereniging Haerlem zitting in een breed samengestelde gemeentelijk werkgroep fietsparkeren. De bedoeling was om met doortastend optreden en rechtstreekse toegang tot de wethouder snelle oplossingen te verzinnen voor het steeds meer overlast gevende fietsparkeren in de binnenstad. Dat is goed gelukt. Dit najaar zullen er voorstellen de inspraak ingaan om op een aantal plaatsen bij elkaar honderden nieuwe fietsparkeerplaatsen te creëren. Jammer genoeg gaat het met de ideeën om in de kelder van V&D minstens 1000 plaatsen te creëren minder snel, terwijl dit op straat juist een van de grootste knelpunten is.

 
Noord deels beschermd stadsgezicht

De gemeente wil het Rijk voorstellen een deel van Haarlem-Noord aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. In september start de eerste inspraak, waaraan ook G&O deelneemt.

Auke Douma, werkgroep Gebouw en Omgeving

 
Studiedag Arnhem

De leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving en enkele oud-leden hielden eind juni 2015 hun jaarlijkse studiedag in Arnhem, waar zij een mooie doorsnede van de Nederlandse architectuur zagen: de historische kelders uit de 14e eeuw, de laatgotische (gerestaureerde) Eusebiuskerk (1550), het functionalistische kantoorgebouw van Dudok (1939), het ecologisch dak met horeca op een parkeergarage, het postmodernistische Rozet en het supermodernistische station.

De studiedag liet zien dat een stadshart waarin een bebouwing van historisch tot eigentijds een interessante en aantrekkelijke binnenstad oplevert zowel voor bewoners, bezoekers als voor de middenstand.  Lees meer.....