Wie weet wat dit voor gevelsteen is, waar hij vandaan komt en wat de tekens op de steen betekenen? 
Het machtige Hollandse geslacht Van Brederode heeft een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen Spanje in de 16e en 17e eeuw.
Op 22 juni verschijnt bij WBOOKS het boek Kennemerland 40-45. Op 22 juni verschijnt bij WBOOKS het boek Kennemerland 40-45.   Lees meer .......
Op haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 22 juni jl. heeft de Historische Vereniging Haerlem de zilveren legpenning uitgereikt aan Mr. Wim Eggenkamp wegens zijn verdiensten voor de restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo.
Deels verscholen achter een enorme treurbeuk staat in de tuin (de Hortus Medicus) van het Stedelijk Gymnasium aan het Prinsenhof een tempeltje.
Medio mei 2016 organiseerde de Projectgroep Ambachtslieden twee excursies voor vmbo leerlingen naar monumenten in restauratie.
Een uitslaande brand in juni 2014 legde de dakconstructie van het monumentale pand van het Sociëteits gebouw Trou moet Blycken in de as.
Op dinsdag 10 mei jl. vond er in de Tademakamer een bescheiden feestelijke gebeurtenis plaats. Bescheiden vanwege het kleine gezelschap, feestelijk omdat er aandacht werd geschonken aan de Grote Haerlem Mug-prijzen 2016.
Presentatie van het stripboek De basilisken slaan toe! Op 4 juni 2016 om 16.00 uur is het zover, dan presenteren de Vrienden in het hoogkoor van de kerk het eerste stripboek over de Oude Baaf. “De Basilisken slaan toe!” werd geschreven door Aad Peters en getekend door Eric J. Coolen. Burgemeester Bernt Schneiders neemt het eerste exemplaar in ontva
Onze erevoorzitter, Bernt Schneiders, reikte op 26 april jl. in zijn rol van burgemeester van Haarlem aan Martin Busker een hoge Koninklijke onderscheiding uit.