“Erfgoed Jong” bestaat één jaar

Jongeren met interesse in erfgoed 
in tijden van het coronavirus 
Hendrik van den Eijnde
De maatregelen van het kabinet om het coronavirus het hoofd te bieden, hebben inmiddels het hele maatschappelijke leven, en dus ook onze vereniging, nagenoeg tot stilstand gebracht. Voor het bestuur dus alle reden om een extra bestuursvergadering in te lassen en te bespreken hoe met deze uitzonderlijke situatie om te gaan.
Oude postkantoor Neude in Utrecht
In memoriam
aanvullende maatregelen
​afgelast ivm coronavirus​
Op 2 maart j.l. was het Algemeen Bestuur bijeen in De Hoofdwacht voor de 6-wekelijkse bestuursvergadering. Er is ook deze keer een veelvoud aan onderwerpen besproken: Van het aanvullen van de thee- en koffievoorraad tot de mores hoe we met elkaar in de vereniging om willen gaan en alles daartussen. Nu een terugblik op de belangrijkste drie gespreksonderwerpen.
voor de Nationale vrijwilligersprijs 
een Haarlemse die steeds haar eigen pad volgde