Film over De Hoofdwacht

van Wim Cerutti en Marius Bruijn
Hoek Kinderhuissingel  - Johan van Vlietsstraat 
U raakt er aan gewend. Het bericht van het bestuur na afloop van de Algemene Bestuursvergadering. U raakt er aan gewend. Het bericht van het bestuur na afloop van de Algemene Bestuursvergadering over onze beslissingen. Ditmaal vergaderde het bestuur op 18 mei j.l., wederom digitaal. Naast een drietal belangrijke positieve besluiten, zijn er enkele ...
Op de blinde muur hoek Pieter Kiesstraat 78 en Johan van Vlietstraat 
Postkantoor Neude met beelden van Hendrik van den Eijnde
Foto: Daan Kerkvliet
werkgroep Gebouw en Omgeving 
Zeldzame promotie van Ridder tot Officier
Een bericht van de Haarlemse postzegelvereniging Op Hoop van Zegels
Communicatieplan digitaal aangeboden  In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 april heeft Marco Wiesehahn, namens de tijdelijke commissie communicatie, de definitieve versie van het communicatieplan aangeboden aan de voorzitter. Vanwege de coronamaatregelen vond de overhandiging digitaal plaats. Het plan voorziet in een 60-tal acties...
Jongeren met interesse in erfgoed