Diorama’s aangeboden

Het Museum Haarlem is zijn collectie aan het ‘updaten’ en beoordeelt of de aanwezige objecten daarin nog thuishoren. In het verleden heeft de Vereniging Haerlem vier diorama’s aan het museum in bruikleen gegeven. Het museum heeft laten weten de diorama’s te willen teruggeven.
Bij Santpoort bevindt zich een authentiek binnenduinlandschap van uitzonderlijke klasse.
In 2018 viert de Werkgroep 18e Eeuw haar vijftigjarig jubileum. Op zaterdag 16 juni 2018 staan we stil bij dit feit met een feestelijke dag in Teylers Museum, onder de titel De knetterende achttiende eeuw.
Achttien april: De jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers van het Coornhert Lyceum (CL). ’s Morgens was er een programma op school, maar 's middags had de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 op verzoek van het CL een programma voor ze geregeld. Ruim 100 medewerkers werden om 13.00 uur in de Gravenzaal ontvangen met een welkom door de burgemees
Vrijdag 13 april ging het Coornhertjaar Haarlem 2018 van start. En wat voor start! Burgemeester Jos Wienen, beschermheer van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018, had die dag heel wat te doen. Lees meer
Geachte leden van de Historische Vereniging Haerlem, Op 26 en 27 mei organiseert de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux haar jaarcongres te Haarlem. Het belooft een inspirerende en interessante tweedaagse te worden met een breed aanbod aan lezingen. Namens het bestuur van de Kring nodig ik u van harte uit hieraan deel te nemen.
Via de Kaartenmakers kunt u de Haarlem kalender 2018 aanschaffen.
De Hoofdwacht is elk jaar tijdens de kerstmarkt geopend. Onder leiding van Piet Bonfrer hebben enkele vrijwilligers de benedenverdieping en de eerste etage vrolijk opgesierd om bezoekers te ontvangen.
In dit boek zet de historicus Maarten Müller op een rij wat er is te vinden over misdaad en straf in Haarlem in de periode 1245-1615.
NZH hobbyclub dit jaar voor de 4e keer op rij in de maand december in het Winkelcentrum Schalkwijk   Op uitnodiging van de Winkeliers vereniging Winkelcentrum Schalkwijk staat de NZH hobbyclub dit jaar voor de 4e keer op rij in de maand december in een leeg winkelpand met de modelspoorbanen in “N” H.O. en een schitterende LGB baan.