In memoriam Pim van Zalingen

Bij sommige mensen rouw je omdat ze zijn gegaan, bij andere vier je dat ze hebben bestaan.
Na een lang voortraject zijn de werkzaamheden aan de voormalige koepelgevangenis in Haarlem op 3 juni gestart. 
van Wim Cerutti en Marius Bruijn
Hoek Kinderhuissingel  - Johan van Vlietsstraat 
U raakt er aan gewend. Het bericht van het bestuur na afloop van de Algemene Bestuursvergadering. U raakt er aan gewend. Het bericht van het bestuur na afloop van de Algemene Bestuursvergadering over onze beslissingen. Ditmaal vergaderde het bestuur op 18 mei j.l., wederom digitaal. Naast een drietal belangrijke positieve besluiten, zijn er enkele ...
Op de blinde muur hoek Pieter Kiesstraat 78 en Johan van Vlietstraat 
Postkantoor Neude met beelden van Hendrik van den Eijnde
Foto: Daan Kerkvliet
werkgroep Gebouw en Omgeving 
Zeldzame promotie van Ridder tot Officier
Een bericht van de Haarlemse postzegelvereniging Op Hoop van Zegels