Van Loo en de Motordienst

Jacob Govert Johannes van Loo werd geboren op 15 maart 1886 in Den Haag. Na o.a. dienst tehebben gedaan bij de Militaire cartografie werd hij op 15 augustus 1936 bevorderd tot majoor bijhet Vrijwillige Landstorm Korps Motordienst te Haarlem en commandant van het 2e DepotBataljon Motordienst.
De Motordienst werd op 12 juli 1915 opgericht te Delft. Op 9 mei 1922 verhuisde de compagnievan Delft naar Haarlem, te weten naar de Ripperda kazerne. Omdat de behoefte aan militairechauffeurs steeds groter werd door de motorisering van het veldleger, werd de "Schoolcompagnievan de Motordienst” op 1 januari 1936 omgevormd in het Korps Motordienst of KMD. Devoornaamste taak tijdens vredestijd van de motordienst was het opleiden van chauffeurs. De Staf, 1e Compagnie en 2e Compagnie waren gevestigd te Haarlem. De voornaamste taak in een oorlog van de Motordienst was de dagelijkse aanvoer van levensmiddelen en munitie naar de stellingen en het afvoeren van gewonden en krijgsgevangen van het front.
Tijdens de mobilisatie van 39/40 waren 10.000 auto’s en vrachtauto’s nodig die bijna allemaal doorvorderingen werden verkregen. Al deze voertuigen werden door chauffeurs van het KMD of hetVLMd naar de diverse mobilisatiecentra gebracht, waar ze in de grijs-groene legerkleur werden gespoten en werden voorzien van oranje nummerborden.
Omdat de firma Polygoon-Profilti, de maker van het polygoon journaal, gevestigd is in Haarlemkomt majoor van Loo in 2 polygoon filmpjes voor. De eerste is gemaakt voor Kerst 1939 waarin alle soldaten gans als kerstdiner krijgen. In het filmpje (klik hier) houdt hij een toespraak over het feit dat het een unicum is dat de soldaten gans krijgen en vooral niet moeten verwachten dat ze dit vaker krijgen. In het tweede filmpje (klik hier) houdt hij ook een toespraak en snijdt daarna met zijn klewang een taart aan. Het filmpje is gemaakt voor de Nederlandse Banketbakkers Vereniging. Die hadden in 1940 een actie met Moederdag. Ze hadden in het land onder de gemobiliseerde soldatenwillekeurig 1000 bonnen verstuurd. De gelukkigen konden de bon ingevuld naar de Banketbakkers Vereniging sturen en die zorgden dat er met Moederdag (dat viel op zondag 12 mei in 1940) thuis een taart werd afgeleverd.
Toen hij in maart 1940 het uniform bestelde wat ik nu in mijn verzameling heb, en dat ook te zien is in het Moederdagfilmpje, ging hij ervan uit dat hij nog bevorderd werd tot Luitenant-kolonel. Daarom liet hij extra ruimte over tussen de ster en de balk op de kraag. Indien hij bevorderd werd, hoefde er alleen maar een ster tussen te worden geplaatst.
Tijdens de meidagen van 1940 blijft van Loo in de Ripperda kazerne. Als ze het nieuws van decapitulatie van Nederland vernemen op de kazerne, zijn er twee Joodse officieren die met hun dienstpistool een einde maken aan hun leven. De Duitsers vragen nog wel of van Loo vanwege zijn militaire kennis voor hen wil komen werken maar dat weigert hij. Als ‘’dank’’ voor de ingeleverde wapens mag hij zijn stormdolk houden. Bij zijn vertrek uit de Ripperda kazerne neemt hij nog snel 5 wollen dekens mee, zodat deze niet in handen zullen vallen van de Duitsers. Tijdens zijn diensttijdwerd hij onderscheiden met het officierskruis voor 30 jaar trouwe dienst en het Mobilisatiekruis1914-1918. In december 2015 werd hij postuum onderscheiden met het Mobilisatie-Oorlogskruisvoor zijn diensten tijdens de mobilisatie van 1939-1940. Op 8 maart 1945 overlijdt van Loo als gevolg van een darmknoop twee maanden voor de bevrijding van Nederland

Vervolg Gevelstenen workshop
Maak Haarlem blij, houd de Dreef asfaltvrij

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/