Kortjakje

Zo zongen wij als kind dit liedje toch niet? Voor ons was zij in de week weliswaar ziek, maar 's zondags ging zij naar de kerk, met een boek vol zilverwerk. Zoek op internet de verschillende teksten waarin Ah! Vous dirai-je, maman (gepubliceerd in 1761) is vertaald, dan wordt duidelijk dat er 'iets' met haar aan de hand is. Maar wat? Zaterdag 22 oktober werden we in de Waalse Kerk bijgepraat door Maarten Brock (Noord-Hollands Archief) en burgemeester Jos Wienen. Kortjakje is een hoertje, een vrouw waarvan de mensen dachten dat ze doordeweeks ziek was, omdat haar gordijnen de hele dag gesloten waren....

In veel steden worden kinderliedjes met een beeldje geëerd: zo staat Zoete Lieve Gerritje in Den Bosch, Berend Botje in Zuid-Laren en in Groningen Het Peerd van Ome Loeks. In Haarlem stond nog niets, zelfs Erik van de Haarlemmer Godfried Bomans staat niet eens in Haarlem, maar in Bloemendaal, in Thijsse's Hof. Sinds zaterdag is daar verandering in gekomen: nu hebben wij Kortjakje, heel toepasselijk in de Bakenesserbuurt, en voor de Waalse Kerk (het is immers een Frans liedje). Het beeldje is ontworpen en gemaakt door Michaëla Bijlsma en Eric J. Coolen van Nieuwe Gracht Producties. De burgemeester zag er niet tegen op het beeldje te onthullen, omdat Kortjakje gelukkig wel braaf 's zondags naar de kerk ging. Op de sokkel staat het verhaal van Kortjakje zowel in het Nederlands als in het Frans vermeld. De onthulling werd in de kerk feestelijk omlijst met orgelspel van Kees Huges, die vrolijk op de bekende melodie improviseerde, en buiten liet het Ampzing Genootschap van zich horen.

Marjorie Vroom

Mozart en Piet terug in Haarlem!
Waar is de sluitsteen?