Waar is de sluitsteen?

De sluitsteen van het voormalig Hofje van de Twaalf Apostelen

Waar is de sluitsteen?

De Stichting Geveltekens is op zoek naar de sluitsteen van het voormalig Hofje van de Twaalf Apostelen. Kunt u ons helpen?

Hans 't Mannetje overleden

In de periode 1968-1986 was Hans 't Mannetje de drijvende kracht achter het restauratieatelier op Uilenburg, waar hij talrijke jonge mensen heeft opgeleid in het stijlzuiver ambachtelijk restaureren van gebeeldhouwde bouwfragmenten

Martin Busker geridderd

Martin Busker geridderd

Onze erevoorzitter, Bernt Schneiders, reikte op 26 april jl. in zijn rol van burgemeester van Haarlem aan Martin Busker een hoge Koninklijke onderscheiding uit.