De stads(armen)scholen in beeld

Het Historisch Café van 21 maart a.s. staat in het teken van de geschiedenis van deze stadsscholen in de periode van 1757 tot 1857. Dick van Gijlswijk, lid van de Historische Werkgroep van de vereniging Haerlem zal in zijn lezing de geschiedenis van de scholen zelf belichten.

Anneke van den Bergh van het Noord Hollands Archief vertelt over de lees- en schrijfboeken die in die tijd zijn verschenen. Het trio Bijlsma en Hooglugt zal de muzikale omlijsting verzorgen. U ontvangt over inschrijving en kosten van deze avond nog nader bericht.

De stadsscholen zijn ook onderwerp van een tentoonstelling die vanaf 30 april in de Hoofdwacht is te bezichtigen.

De tentoonstelling wordt op vrijdag 29 april geopend om 17.00 uur. U kunt deze tentoonstelling bezoeken op vrijdag, zaterdag of zondag vanaf bovengenoemde datum van 13.00 tot 17.00 uur. De Hoofdwacht is open tot de laatste zaterdag van september.

Achtergrondinformatie

Het Haarlemse stadsbestuur richtte in 1757 drie stadsscholen op om kinderen van bedeelde ouders de kans te geven om onderwijs te kunnen volgen. De groeiende werkloosheid in de stad zette het sociale bestel onder druk. Het stadsbestuur stelde zich ten doel om door een verbetering van het lager onderwijs de gevolgen van de teruggang tegen te gaan en kinderen een perspectief te bieden op een betere toekomst. Daartoe werd een apart college van de inspectores van de stadsscholen opgericht dat toezicht moest houden op de gang van zaken. Tot aan 1857 aan toe kregen de scholen regelmatig te maken met overbevolking, onderbetaling van leerkrachten en de slechte toestand van Haarlems financiën. Het college van inspectores kreeg weinig ruimte van het stadsbestuur om haar ambities naar beter onderwijs waar te maken en probeerde de financiën op orde te krijgen door een extraordinaire collecte te organiseren. De opzet slaagde maar de verlaging van de toelatingsleeftijd gooide roet in het eten want het leerlingenaantal steeg daardoor nog veel harder. Ook in de eerste helft van de negentiende eeuw bleef het gebrek aan capaciteit bestaan omdat het plaatselijk bestuur niet genegen was om uitbreiding van het aantal scholen goed te keuren. Langzaam kwam verbetering in de situatie maar één probleem werd niet opgelost. Teveel kinderen verlieten voortijdig het onderwijs om wat te verdienen zodat arme gezinnen nog het hoofd boven water konden houden. Lees meer......
 

Wederopbouwarchitectuur in Heemstede
Muurreliëf uit de Wederopbouwperiode wordt geïnteg...