Uit De hoofdwacht

hoofdwacht De Hoofdwacht

Met frisse moed en hoopvol over wat de mogelijkheden zijn voor de Vereniging om van 2020 toch nog een succes te maken.

Lees Meer
  34 Hits
34 Hits

Het Communicatieplan

Download PDF bestand hier Hieronder vindt u de acties uit het communicatieplan Download PDF bestand hier
  29 Hits
29 Hits

Schenken is gunstig

DOLLR013
ANBI voordelen voor schenker en vereniging De Historische Vereniging Haerlem is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Hiermee is het voor donateurs aantrekkelijk om de vereniging financieel te steunen. Er is geen schenkingsrecht verschuldigd en schenkingen zijn aftr...
Lees Meer
  705 Hits
705 Hits

profielen bestuursleden

PEOPL003

Het bestuur, eigenlijk alleen maar aangeduid met de naam 'Algemeen Bestuur' vergadert eens in de 6 weken. Zij stellen zich aan u voor..

Lees Meer
  1263 Hits
1263 Hits

ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. De Historische Vereniging Haerlem is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Lees Meer
  749 Hits
749 Hits

Protocol Hoofdwacht

fim_nederland_logo__20200615-155912_1

Uitsluitend t.b.v. de werkzaamheden van de vrijwilligers  

Lees Meer
  368 Hits
368 Hits

Beleidsplan

Het beleidsplan 2018-2022 van de Historische Vereniging Haerlem is hier te vinden.

Lees Meer
  161 Hits
161 Hits

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten De vereniging is opgericht op 2 november 1901; die oprichtingsdatum is nog eens herbevestigd in de statuten, het laatst algeheel gewijzigd bij akte opgemaakt op 29 september 2014 door Mr. Edzo Hommo Huisman, notaris te Heemstede. Gedetailleerde bepalingen over het reilen en zeilen van de vereniging zijn vastgelegd in het Huishoudelijk...
Lees Meer
  619 Hits
619 Hits