Nieuwe-kerk-doorkijkje ALV in de Nieuwe Kerk

De algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Haerlem zal in de Nieuwe Kerk worden gehouden. Anja van Zalinge, stadsarcheoloog, zal een lezing verzorgen.

De vereniging heeft het afgelopen financieel jaar met een positief saldo afgesloten. Meer informatie daarover vindt u in het financieel jaarverslag van onze penningmeester Frits Anema. Lees ook de notulen van de ALV in 2018.

Klik hier voor de ALV notulen 2018. Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 zijn gepubliceerd in het Jaarboek Haerlem 2018 dat op dinsdag 28 mei is gepresenteerd.

Het adres van de Nieuwe Kerk is: Nieuwe Kerksplein 36, 2011ZT Haarlem. U kunt om 19.30 uur binnenlopen. Om 20.00 uur begint de vergadering.