20 juni 2015 Mechelen is magnifiek!

Omdat 40 leden van de Vereniging Haerlem op zaterdag 20 juni met de jaarlijkse excursie naar Mechelen meegingen, kunnen we met recht zeggen dat de Vereniging een trendsetter is!

Voorzitter Frans Willem Lantink zette in de bus de redenen voor de keuze van Mechelen uiteen. Niet alleen het Haarlem-Vlaanderenjaar speelde in de overweging mee, ook het feit dat dit jaar 200 jaar Koninkrijk wordt herdacht. Ten slotte de speciale band van Mechelen met Haarlem. Ook daar vonden de Spaanse furie en een beeldenstorm plaats. Rond 1600 was 40% van de inwoners in Haarlem vluchteling uit het Zuiden!

Mechelen was tot de val van Antwerpen in 1585 een belangrijke stad in de Nederlanden. Vooral in de Bourgondische tijd kende de stad een grote bloei. Onder Margaretha van Oostenrijk was Mechelen niet alleen centrum van bestuur en cultuur, maar ook de hoofdstad van de rechtsstaat van de Nederlanden. Wist u dat zelfs Dirk van Bakenes al eens voor een Haarlemse kwestie naar het Hof van Mechelen is gereisd? En wie herinnert zich niet dat enkele jaren geleden in de Bakenesserkerk een tentoonstelling van historische kaarten van Haarlem was te zien? Daarvoor heeft het archief van Mechelen toen de oudst bekende kaart van Haarlem uitgeleend. Het conflict dat het Hof moest beslechten, betrof de inkomsten van de kroegen in de Haarlemmer Hout - toen nog Heemsteeds grondgebied - die Haarlems bier schonken, en waarvoor Haarlem dus ook de belasting wilde innen.

Het programma van de dag dat gezamenlijk werd beleefd, omvatte een vaartochtje op de BinnenDijle, en twee stadswandelingen waarin kerken en historische vrouwen, kortom de geschiedenis van de stad, ruimschoots aan bod kwamen. De vrije tijd kon eenvoudig worden ingevuld met dwalen over de Grote Markt, of door de middeleeuwse straatjes, of met een bezoekje aan een museum, of door het beklimmen van de Sint-Romboutstoren of door eenvoudig op een terrasje te genieten van de Vlaamse sfeer. Het aantal cafés en terrassen overstijgt dat van onze stad ruim, dus ook de inwendige mens kwam deze dag niet te kort. Behalve interessante geschiedenislessen, droegen Carolus bier en Mechelse koekoek, Vlaamse frietjes en handgemaakte garnalenkroketjes ertoe bij dat de jaarexcursie van 2015 als een succes in de annalen van de Vereniging Haerlem kan worden bijgeschreven. Dank aan de werkgroep Lezingen & Excursies! Klik op de link 'Gerelateerde artikelen' voor de foto's.

Marjorie Vroom.

Studiedag Arnhem
Nederlander waardeert wederopbouwwijken