Vulling van Wikidata

Niet vernoemde straten

Vulling van Wikidata met vernoeming van straten gaat gemakkelijker met de presentatie van een rode stip op een kaart.

Hanno Lans, een van de leden van de werkgroep en guru op het gebied van Wikidata, heeft een kaartpresentatie gemaakt, vol rode stippen. Elke stip stelt een straat voor waarvan in Wikidata nog geen informatie is ingevuld over de persoon naar wie de straat is vernoemd. Door op de stip te klikken, komt men in de tabel van Wikidata. Daarin is de straatnaam vermeld die is voorzien van attributen zoals  ontstaansdatum en naar wie of naar wat de straat is vernoemd. Vul je de vernoeming in, dan verdwijnt de rode stip op de kaart. Zo heb je snel een overzicht welke straat wel en welke niet van vernoemingsinformatie is voorzien.

Er bestaat ook een identieke kaart voor informatie over de datum waarop voor het eerst over de straat iets bekend is. Soms is de indicatie zeer grof. Bedenk bijvoorbeeld dat de Koningstraat, ooit een zandpad was die onderdeel vormde van de weg over de oude duinen van Den Haag naar Velsen. Die weg werd al ver voor onze jaartelling gebruikt.