2012 Wederopbouw in Haarlem

Waar: Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem
Website: https://www.haerlem.nl
Entreegeld: gratis

Opening van de expositie start op vrijdag 27 april 2012 om 16.00 uur in het Archeologisch museum (Grote Markt 18k).

 

In Haarlem is aan de cultuurhistorische waarde van de wederopbouwperiode (1940 - 1965) nog maar weinig aandacht besteed. Maar daar is verandering in gekomen.

 

Een langlopend project van leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving, Berry Feith, Gerard Moolenaars, Piet Roos, Siem Schaafsma en Johannes van der Weiden voorziet in deze leemte. De groep heeft een inventarisatie gemaakt van wederopbouw-stedenbouw, -architectuur en beeldende kunst in Haarlem waaruit een voorstel tot behoud en bescherming voortkomt. Hun werk mondt uit in o.a. een expositie en een boek. U bent van harte uitgenodigd voor de start van de expositie en de aanbieding van het boek. We beginnen met een lezing in het Archeologisch Museum aan de Grote Markt. Daarna vervolgen we het programma in de Hoofdwacht.

Klik hier voor alle foto's van de tentoonstelling.