Jaarverslag HVH 2019

Door het coronavirus is de algemene ledenvergadering uitgesteld tot het najaar van 2020. Bijgaand vindt u de financiële rapportage over 2019 die inmiddels door de kascommissie is goedgekeurd. Deze rapportage, bestaande uit de resultatenrekening 2019, toelichting op de balans ultimo 2019 en toelichting op de resultatenrekening 2019, is gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek 2019, inclusief het jaarverslag van het bestuur.

Hieronder vindt u eveneens de begroting van 2020 en het verslag van de kascommissie.

Klik hier het verslag van de kascommissie.

Klik hier voor de begroting 2020.

Klik hier voor de jaarrekening over 2019.

Succes! Moeder van de Verlosserkerk in Haarlem wor...
Protocol Hoofdwacht

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/