Waar is de sluitsteen?

Augustinus Bloemert (1585-1659) was een priester die lang verbleef in de Zuidelijke Nederlanden, maar in 1623 terug naar zijn geboortestad Haarlem kwam. In 1636 stichtte Bloemert een katholieke schuilkerk in een brouwerij aan de Bakenessergracht/Kokstraat. Het werd in de achttiende eeuw een oudkatholieke schuilkerk. Bloemert was een vermogend man. Bij testament bepaalde hij dat van de opbrengst van zijn vermogen ‘ten eeuwigen dage’ brood moest worden uitgedeeld aan de katholieke Haarlemse armen. Voor deze brooduitdelingen werd een huisje nabij de Lange Veerstraat aangeschaft, waar vanaf 1665 tot circa 1940 wekelijks brood, later ook turf, is uitgedeeld. Vanaf 1940 werden brood en turf vervangen door een uitkering in geld of goederen. Dat heeft geduurd tot eind 1999. Naast het fonds Het Roomsch Katholiek Armenkantoor van Augustinus Alstenus Blommert bestond ook het fonds Dreeger. Mejuffrouw Elisabeth Dreeger had bij testament bepaald dat van de opbrengst van haar nalatenschap de helft moest worden besteed aan kerksieraden voor de katholieke kerken van Haarlem en de andere helft aan een wekelijkse uitkering van vijftig cent aan dertien behoeftige katholieke vrouwen. Met deze uitkering belastte zij de beheerders van het Blommertfonds. De beide fondsen werden door dezelfde rentmeester beheerd. Door het jaarlijks uitkeren van de opbrengst uit het vermogen waren er onvoldoende middelen voorhanden om het monumentale Broodhuisje in de Lange Veerstraat in stand te houden. De fondsbeheerder heeft toen het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis benaderd. In 2008 is samen besloten een nieuwe  stichting op te richten waarin ook de vermogens van de fondsen Blommert en Dreeger zijn opgenomen.

(St Philipus) Het Sint Jacobs Godshuis heeft het Broodhuisje in 2012 in originele stijl laten restaureren door Pim van Zalingen. Ook de inrichting is weer met de oorspronkelijke voorwerpen, schilderijen en regentenborden ingericht. Het huisje wordt nu beperkt voor het publiek open gesteld. De Stichting Geveltekens heeft de ruimte op de verdieping ter beschikking gekregen en zal zorg dragen dat de ruimte wat vaker te bezichtigen is.  Om bij het Broodhuisje te komen moet je door een lange gang en daar is door Wim Cerutti een museale gang van gemaakt met o.a. de geschiedenis van het Hofje De Twaalf Apostelen, vroeger ook wel genoemd het hofje van Oud-Alkemade. Het hofje stond in de Barrevoetesteeg en werd in 1882 gesloopt en verplaatst. Twaalf nieuwe woningen verrezen op de Gedempte Voldersgracht 21. Boven de deur van iedere woning werd als sluitsteen in een medaillon het hoofd van een apostel aangebracht. In 1966 verhuisden de twaalf bewoners naar zorgcentrum Sint Jacob in de Hout en in 1972 werd het hofje gesloopt om ruimte te maken voor de bouw van een nieuwe openbare bibliotheek.

gevelsteen

Haarlem is jarig!
Maak je eigen gevelsteen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/