Westergracht 69: J. Spithoven Vrachtauto Transport

Geveltekens in Haarlem 

 

Ogenschijnlijk geen tekst waar spannende zaken achter schuilgaan. De poort geeft toegang tot een klein bedrijventerrein. Onderzoek van Ton Apon bracht aan het licht dat het bedrijf in de periode tussen de Eerste Wereldoorlog en de mobilisatie van 1939 een rol heeft gespeeld als tussentijdse stalling voor de Cavaleriepaarden van het Garnizoen in Haarlem dat was gelegerd in de Ripperdakazerne.  Lees meer