Gemeente moet koepelcomplex aankopen


Beste leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders,

De Historische Vereniging Haerlem en de landelijke erfgoedvereniging Bond Heemschut maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond het complex van de Koepelgevangenis.

Uit de media vernemen wij dat er aankomende donderdag 16 februari bij de definitieve besluitvorming in de raad zeer waarschijnlijk geen meerderheid zal zijn voor het collegevoorstel om de Koepel aan te kopen ten behoeve van het plan voor een University College van de Stichting Panopticon. Er zouden volgens een meerderheid van de raad teveel onzekerheden zijn in dat  Panopticonplan.

Het niet aankopen van de Koepel door de gemeente betreuren wij en vinden wij  onwenselijk. Het alternatief zal immers zijn dat het Rijksvastgoedbedrijf de Koepel zal verkopen aan de hoogste bieder. Ondanks de opgestelde en door de raad vastgestelde Nota van Ambities en Eisen laat de gemeente daarmee de herontwikkeling van het Koepelcomplex voor een belangrijk deel over aan andere partijen. Dit iconisch gebouw verdient echter naar onze overtuiging regie van de gemeente, temeer omdat het gebouw is gelegen in een strategisch belangrijk gebied voor verdere ruimtelijke ontwikkeling. Met een dergelijke krachtige regiedaad kan ook  leegstand en (daarmee) verwaarlozing adequaat ter hand worden genomen.

Wij doen als Historische Vereniging Haerlem en Bond Heemschut een dringend beroep op uw raad en uw college om gebruik te maken van de reallocatieprocedure en het Rijksvastgoedbedrijf te verzoeken het Koepelcomplex te mogen aankopen ongeacht welk plan van (publieke) herbestemming in de toekomst zal worden gekozen . De Koepel is wat ons betreft strategisch vastgoed met een strategische ligging in de stad, en één van de belangrijkste iconen van Haarlem. Dat verdient een optimale (publieke) herbestemming waar de stad maximale regie, grip en invloed op kan uitoefenen, en geen herbestemming die financieel het meest rendabel is voor een marktpartij. De gemeente houdt in het geval van aankoop het initiatief en de lead voor een passende herbestemming.

Het lijkt ons alleszins redelijk en te rechtvaardigen dat onze gemeente, en dus onze gemeenschap, investeert om een zo’n strategisch en iconisch complex de best passende herbestemming te geven. Een stad van de aard en omvang van Haarlem zou een investering van € 6,4 miljoen –die zichzelf mogelijk terugverdient bij herbestemming- moeten kunnen dragen.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw besluit aanstaande woensdag en hopen dat u daarbij het (publieke) belang van de stad laat prevaleren.

Met vriendelijke groet,

Historische Vereniging Haerlem                           
Namens deze: Marcel van Heck
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-25052487

Erfgoedvereniging Heemschut
Namens deze: Peter Koppen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                           
06-29010389

 

Bos en Vaartschool
Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen van start

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/