Algemene Ledenvergaderingen

Seinwezen

 De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursgremium van de vereniging. Omdat de ALV slechts eenmaal per jaar bijeenkomt, heeft ze haar bestuurlijke bevoegdheden gedelegeerd naar het Bestuur, meestal aangeduid als het Algemeen Bestuur. Lees het vervolg om een indruk te krijgen wat zich zoal op een vergadering afspeelt.

Lees Meer
  1077 Hits
1077 Hits

Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 25 juni 2014 in gebouw Seinwezen, Kinderhuissingel 1 te Haarlem.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 25 juni 2014 in gebouw Seinwezen, Kinderhuissingel 1 te Haarlem. De vergadering begint om 20.00 uur, de deur gaat open om 19.30 uur.  De financiële jaarstukken 2013 en het jaarverslag 2013 worden gepubliceerd in het Jaarboek dat op 11 juni aanstaande zal worden uitgebracht. Deze stukken alsmede de conceptnotulen van de algemene ledenvergaderingen van 26 juni en 18 december 2013 liggen in de vergaderzaal op 25 juni en tijdens de openingsuren in De Hoofdwacht ter inzage, evenals het voorstel tot wijziging van de statuten.

De financiële jaarstukken zijn op deze website beschikbaar in conceptvorm: de balans, het resultaat en een toelichting op de financiën van 2013. Vaststelling zal tijdens de ALV gebeuren.

Ook de ALV agenda en de voorgestelde statutenwijziging zijn op deze website beschikbaar.

Na afloop van het huishoudelijk gedeelte volgt een korte lezing door de heer Baud Schoenmaeckers (eigenaar van het Seinwezen) over de geschiedenis van het pand, die wordt afgesloten met een rondleiding.

  22 Hits
22 Hits

Algemene Ledenvergadering

Nieuwe-kerk-doorkijkje ALV in de Nieuwe Kerk

De algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Haerlem zal in de Nieuwe Kerk worden gehouden. Anja van Zalinge, stadsarcheoloog, zal een lezing verzorgen.

Lees Meer
  101 Hits
101 Hits