De Zelfscan Duurzaam Monument is in 1 jaar meer dan 7.000 gebruikt

Op de website monumenten.nl vindt u  relevante informatie over onderhoud, restauratie, verduurzamen of aankoop van erfgoed.

Veel eigenaren van monumentale panden willen graag hun woning verduurzamen. Maar wat kan er, wat kost het en wat levert het op? In de Zelfscan Duurzaam Monument beantwoordt u een aantal vragen onder meer over uw energieverbruik, de monumentale status van uw woning, het woonoppervlak en de reeds uitgevoerde maatregelen. Op basis van uw antwoorden toont de zelfscan de relevante duurzame maatregelen en financieringen. De uitkomsten kunt u downloaden in een rapport.

Lees het artikel over zelfscan