SCHILDERWERK EN KLEURGEBRUIK, INFORMATIE- EN DISCUSSIEAVOND

In de afgelopen periode hebben wij u bericht over kleurhistorisch onderzoek, onder meer naar aanleiding van de toepassing van nieuwe kleuren bij het onderhoud aan De Hoofdwacht.
De Haarlemse Vakschilders en de Historische Verenging Haerlem organiseren op woensdag 5 april een programma voor haar leden over de wijze van historisch onderzoek en de rol van het schildersbedrijf.

Lees meer