Historische canon Haarlem

De Historische Werkgroep onder leiding van Leny Wijnands heeft, in samenspraak met historicus Piet de Rooy, een historische Canon van Haarlem opgesteld.

Het woord Canon heeft veel betekenissen, maar in de tegenwoordige hausse van Canons heeft het de simpele betekenis van: lijst. Een lijst van belangrijke historische gebeurtenissen, die samen tekenend zijn voor wat Haarlem was en is. De onderdelen van deze ‘lijst’ zijn niet aan elkaar gepraat. Het zijn losstaande hoogtepunten uit de rijke Haarlemse geschiedenis, die toch, samengevoegd, typerend zijn voor de Haarlemse identiteit.

Elk onderwerp is apart verschenen in het Haarlems Dagblad, voorjaar en zomer 2008, waarbij de lezers werden uitgenodigd te reageren, en zo mogelijk eigen aanvullingen en/of verbeteringen in te sturen. Daarvan is behoorlijk gebruik gemaakt. Een onafhankelijke Canon-commissie onder leiding van Wethouder van Cultuur Chris van Velzen, heeft deze op- en aanmerkingen tegen het licht gehouden en waar mogelijk aangebracht.

De Canon van Haarlem is verkrijgbaar in boekvorm (zie onder Winkel / Uitgaven), maar is ook via deze website beschikbaar.