Onderstaand overzicht bevat de activiteiten in de komende tijd bij de Historische Vereniging Haerlem


 • Tentoonstelling Dumont open voor publiek vanaf zaterdag 29 april
 • Zaterdag 17 juni 2017 Loop mee met buurtkenner Nico Oudshoorn door de Patrimoniumbuurt en zie waarom Dumont de bijnaam de Haarlemse Berlage verdient. Verzamelen om 10.30 uur in het café van het Dolhuys. Voor aanmelden en verdere informatie klik hier.
 • De Historische Vereniging Haerlem houdt op woensdag 21 juni 2017 haar Algemene Ledenvergadering in de Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1 te Haarlem. De vergadering begint om 20.00 uur, de deur gaat open om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Klik hier voor de documenten voor de ALV. Klik hier om u aan te melden. Na afloop van het huishoudelijke gedeelte zal de Sociëteit Vereeniging een korte uitleg geven over de geschiedenis en het huidige gebruik van het gebouw, gevolgd door een korte rondleiding.
 • Zaterdag 24 juni 2017. Fiets mee met stadsgids Remmert Pels door de Kleverparkbuurt op zoek naar Dumont. Voor aanmelden en verdere informatie klik hier. Een laatste wandeling en fietstocht op zoek naar Dumont vinden plaats in juli; zie onze website.
 • Zaterdag 1 juli 2017 Bezoek aan het Huis ter Kleef. Op zaterdagmiddag 1 juli houdt Sem Peters van Bureau Archeologie Haarlem een lezing over het recente archeologisch onderzoek en de bouwhistorie van de kaatsbaan in de stadskweektuin. Dezelfde dag worden er ook grondboringen gezet in de stadskweektuin en laat de archeologische werkgroep Haarlem vondsten zien. De lezing begint om 14:00 uur in de stadskweektuin in het witte gebouw naast de kaatsbaan (Kleverlaan 9). De kosten bedragen 3,50 euro per persoon. Leden van de Vereniging Haerlem en de AWH betalen 3,00 euro. Graag aanmelden voor 28 juni, klik hier.
 • Donderdag 13 juli 2017 De Val van Haarlem. Haarlem voor, tijdens en na het beleg: een verhalend overzicht.
  Onder deze overkoepelende aanduiding zal Guy Rocourt belangrijke verhalen uitdiepen uit de geschiedenis van het beleg.
  De lezing vindt plaats in de Molen de Adriaan en begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30.
  Graag aanmelden voor 10 juli, kosten € 5,-  Klik hier om u aan te melden.
 • Zaterdag 15 juli: Wandelen door de Slachthuisbuurt onder leiding van Gildegids Jaap Jager; nadere informatie volgt nog. Klik hier om u aan te melden.
 • Zaterdag 22 juli: Fietstocht onder leiding van stadsgids Remmert Pels door de Leidse buurt en de Koninginnebuurt. Verzamelen om 13.30 uur op de Zijlvest bij de fietsenstalling naast de Jopenkerk. Klik hier om u aan te melden.
 • Zaterdag 26 augustus 2017 Jaarexcursie naar Antwerpen. Leg deze datum vast in uw agenda: Antwerpen, jaarexcursie Historische Vereniging Haerlem. Een korte schets van het programma voor de jaarexcursie heeft u al eerder kunnen lezen: in ieder geval bezoeken we het nieuwe Museum aan de Stroom en het Plantijn-museum. We prijzen ons gelukkig, dat kenner en professional Michiel Kersten bereid is de excursie te begeleiden. Op dit moment werken we de details uit en berichten u later nader. Het wordt natuurlijk een busreis!
 • Lezing 'Actie voor het Houtvaartbad' in september door Lia van Velzen en Hans Bakker hoe je als burger een monument redt
 • Historisch Café in het  Noord-Hollands Archief op 25 september

 • Oktober maand van de geschiedenis

 • Historisch Café in het  Noord-Hollands Archief op 20 november

 • Viering verjaardag Haarlem op donderdag 23 november